Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vše o podestýlce

Jak si kdo ustele, tak si taky lehne…Tohle přísloví zná asi každý z nás. Ale co když ten, co si chce lehnout, je závislý na tom kdo mu ustele? Pak musí spoléhat na to, že dotyčný bude pečlivý a svědomitý, aby bylo lože vždy čisté, suché a pohodlné. S trochou nadsázky jsme v prvních větách načrtli základní pravidla, jak by mělo být připraveno a udržováno lože pro koně.

 

Suché, čisté a pohodlné lože by mělo být zajištěno ve všech systémech ustájení koní. Čisté a suché lože napomáhá k udržení optimálního mikroklimatu ve stáji a zároveň vytváří příjemné prostředí pro chovaná zvířata. V případě, že pravidelně odstraňujeme podestýlku promáčenou močí, vodou a pravidelným odstraňováním trusu napomáháme tak nejen k udržení suchého a čistého lože, ale i k optimálnímu mikroklimatu ve stáji. Odstraňování promáčené podestýlky vede ke snížení vlhkosti ve stáji. Neméně podstatné je snižování emisí plynů, které se díky procesům probíhajícím v podestýlce uvolňují. Jsou jimi zejména amoniak (NH3 čpavek), sirovodík (H2S) a oxid uhličitý (CO2). Snižováním emisí těchto plynů zlepšujeme podmínky chovaným zvířatům i ošetřujícímu personálu. Dodržování požadavků na maximální koncentrace plynů v ovzduší je více než důležité. Jednotlivé typy podestýlky mají určité fyzikální a chemické vlastnosti, které determinují jejich různé stupně nasákavosti, prašnosti, pružnosti a mnohé další vlastnosti, které jsou zodpovědné za pohodlí a komfort, který poskytují zvířatům a dále látkovou přeměnu a procesy probíhající v podestýlce. V žádném případě nesmí být podestýlka zaplísněná nebo znečištěná látkami škodlivými pro lidi, zvířata nebo ohrožující znečištění životního prostředí.

 

Nejčastěji u nás používaná podestýlka je sláma. Je to především díky její dostupnosti jak finanční, tak množstevní i díky jejím dobrým vlastnostem. Dále to mohou být hobliny, piliny, rašelina, písek, nebo některé moderní typy podestýlek na bázi tkanin nebo jiných zbytků vhodných k tomuto účelu. Možností je určitě i kombinace výše zmíněných podestýlek (sláma a hobliny, rašelina a sláma).

 

O použití podestýlky většinou rozhoduje její dostupnost a cena. Je-li v blízkosti pila, ze které jsou k dostání velmi levné piliny, není při rozhodování co řešit. Pokud se rozhodneme, k tomuto kroku je bezpodmínečně nutné abychom piliny před tím, než je využijeme k podestýlání zkontrolovali jestli neobsahují některé ostré štěpy dřeva, hřebíky nebo jiné nebezpečné předměty, které se mohli při manipulaci omylem do pilin dostat. Jednoduchým a účinným trikem je piliny přesít například přes síto na zeminu. Nevýhodou pilin je jejich horší nasákavost, protože jsou ve většině případů z čerstvého dřeva. Hobliny jsou vhodnější, protože jsou suché a více sají. Tato trocha času navíc může ušetřit mnohé nepříjemnosti.

 

Podestýlka výměnná – Podestýlka výměnná se vyměňuje každodenně za čistou. Tato podestýlka se využívá pro stlaní na stání nebo v boxech. Spotřebované množství podestýlky na stání je okolo 3kg. V případě výměny podestýlky na stání vyhrnujeme podestýlku ze zadní části stání, která je znečištěná močí a trusem. Podestýlku, která byla vepředu stání nasteleme namísto vyhrnuté podestýlky a dopředu stání pod přední končetiny a přední část trupu koně nasteleme podestýlku čistou. Výměna podestýlky v boxech je obdobná. Povětšinou stačí vyčistit roh do kterého kůň kálí a močí. Za znečištěnou a vlhkou podestýlku nastlat čistou a suchou.

Podestýlka matracová – Podestýlka matracová se využívá především při ustájení v boxech. Spotřeba slámy je oproti podestýlce výměnné přibližně dvojnásobný asi 6kg na koně a den. Matracová podestýlka proto, protože se skládá ze dvou vrstev, které mají dobře izolovat vlastní stání proti chladu a měla by poskytovat koním měkké a suché lože. Spodní vrstva bývá nejčastěji tvořena pilinami popřípadě jiným nasákavým materiálem např. rašelinou. Druhá vrstva pak povětšinou bývá sláma. Mokrá místa a trus je potřeba denně odstraňovat stejně jako u podestýlky výměnné.

Podestýlka hluboká – Hluboká podestýlka skýtá úplně odlišný management péče o podestýlku. Tento typ podestýlky se využívá u volného ustájení ve skupině. Podestýlka se zakládá přibližně na období tří měsíců. Po této době je veškerá podestýlka vyhrnuta a zakládá se podestýlka nová. Před každým založením nové podestýlky je potřeba stáj vyčistit a vydesinfikovat, abychom snížili tlak prostředí na zvířata. Přistýlání slamou se řídí stavem vrchní vrstvy a dle potřeby se zvyšuje její množství průměrně je spotřeba 6 kg/ ks/ den.

 

Odstraněná podestýlka se zbytky moče a trusu by měla být vyvážena na hnojiště v dostatečné vzdálenosti od stáje. Toto opatření je důležité především z hlediska zoohygieny. V letním období tímto opatřením omezíme množství nepříjemného hmyzu hlavně much. Jako velmi vhodné opatření se jeví pravidelný odvoz mobilního hnojiště (valník nebo kontejneru na chlévskou mrvu).

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář